O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie

O dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie

Ogłoszenie uchwała nr 930/22

26 maja 2023 r. PREZYDENT MIASTA [...]

Ogłoszenie uchwała nr 343/16

PREZYDENT MIASTA TORUNIA 16 maja 2023r.OGŁOSZENIENa podstawie art. 39 ust.1 pkt 2÷5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska [...]

metryczka