Informacja Uchwała nr 1156/23

PREZYDENT MIASTA TORUNIA
Toruń, dnia 10 października 2023 r.
 
 
 
INFORMACJA
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1688) zawiadamiam o podjęciu przez Radę  Miasta Torunia:
 
uchwały nr 1156/23 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego
w rejonie ulic: gen. Józefa Dwernickiego, Lipnowskiej i Łódzkiej w Toruniu.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 31 października 2023 r.

Wnioski należy składać do Prezydenta Miasta Torunia w formie:
1.    papierowej, na adres Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń,
2.    lub elektronicznej, w tym w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres mpu@mpu-torun.pl lub za pomocą platformy ePUAP,
 
z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz adresu zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiotu wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy.Prezydent Miasta Torunia
Michał Zaleski

metryczka


Wytworzył: Piotr Szulc - projektant (9 października 2023)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (10 października 2023, 06:30:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1116