Zawiadomienie


ZAWIADOMIENIE 
PREZYDENTA MIASTA TORUNIA 
  
Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych, 
że zgodnie z treścią art. 31 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
wnioski w sprawie sporządzenia lub zmiany
 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Torunia, 
można składać w terminie do 31 grudnia 2023r. 
  
Złożone wnioski będą rozpatrzone w I kwartale 2024r. 
 
Wnioski należy składać na piśmie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B, 87-100 Toruń, zgodnie z wzorem „wniosku o sporządzenie/zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego” dostępnym w siedzibie MPU lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (bip.mpu-torun.pl) 
 
 
 
Prezydent Miasta Torunia 
Michał Zaleski 

Formularz wniosku (67kB) word


Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 216/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. ze zm.) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Toruniu, ul. Grudziądzka 126B,
87-100 Toruń, tel. 56 61 22 210, e-mail: mpu@mpu-torun.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych oraz realizacją przysługujących Pani/Panu praw można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych przez adres e-mail: rodo1@tcuw.torun.pl oraz nr tel. 56 61 18 992.
4. Pełen zakres informacji nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej http://bip.mpu-torun.pl/ w zakładce „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” oraz siedzibie Administratora.

metryczka


Wytworzył: Tomasz Łepkowski (2 listopada 2012)
Opublikował: Tomasz Łepkowski (2 listopada 2012, 13:38:25)

Ostatnia zmiana: Tomasz Łepkowski (30 listopada 2023, 15:24:16)
Zmieniono: akt.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 13284